OSCE sektion med supportartiklar (SWE)

Då vi erhåller mer och mer förfrågningar angående Ortrac och dess förmåga att handha OSCE examinationer (VIVA) har vi sammanställt en sektion med 10 artiklar som förklarar hur man skapar och genomför denna typen av examinationer med hjälp av Ortracs verktyg.


Den första artikeln behandlar examinationsformen i stort och försöker reda ut en del frågeställningar såsom:

 • Datum/längd för evenemang
 • Hur många stationer
 • Tid per station
 • Skall det finnas en vilostation
 • Skall kandidater vara anonyma eller visa id
 • Skall det finnas en station för förberedande läsning
 • Skall varje station ha olika frågor eller samma
 • Skall vissa stationer ha skådespelare
 • Skall man ha en eller två bedömare
 • Har man kalibrerat sina bedömare (duva eller hök, bra att blanda snälla med hårda)
 • Skall skådespelaren ha något att säga till om på stationen


Se hela artikeln här


Hela sektionen med artiklar (10 stycken) finner du på Ortracs support site med hjälpartiklar:


OSCE sektion med artiklar


Om du vill ställa frågor så finns vi här

Login or Signup to post a comment