Detta är en guide till QPS avsedd för lärare som inte jobbat så mycket med QPS tidigare. Den är uppdelad i korta avsnitt med lathundar och steg-för-steg-anvisningar för specifika funktioner i QPS. Den är sammanställd av Susanne Schötz (lärare på audionom- och logopedprogrammen vid Lunds universitet) som en handledning till det hon behövde lära sig som nybörjare. Hon skrev ner allt hon behövde kunna för att komma ihåg hur man gjorde till nästa gång. När hon lärde sig QPS fick hon mycket hjälp av QPS-projektgruppen vid Lunds universitet och de är i hög grad medförfattare till den här guiden, som hon nu hoppas att fler lärare ska få användning av. Målet är att fylla på guiden efter hand som hon lär sig mer om QPS och att skriva en motsvarande guide även på engelska. Guiden kan såklart användas och läsas från början, men ett ytterligare mål är att lärare som behöver hjälp med ett specifikt problem ska kunna klicka på innehållsförteckningen och komma direkt till den del eller funktion i QPS som de vill lära sig mer om.

TABLE OF CONTENTS

Vad är QPS?

QPS står för Quality and Progress System. Mer information om vad QPS är finns på QPS-bloggen: https://qps.blogg.lu.se/om-qps/. På bloggen finns också mer detaljerade inslag om QPS: https://qps.blogg.lu.se/17-2/

Logga in i QPS

Inloggning i QPS sker via din webbläsare. Gå till: https://ortrac.com. Använd inte Internet Explorer (och tänk på att du behöver gör vissa inställningar för att kunna använda Safari för Mac). Inloggning sker i nuläget med din e-postadress och valfritt lösen. Framöver kommer inloggningen att kopplas samman med ditt LU-konto. Som ny användare av QPS behöver du skaffa dig ett användarkonto. Skicka då ett mail till qps@med.lu.se eller använd formuläret på QPS-bloggen:  https://qps.blogg.lu.se/logga-in-i-qps/. Studenter får ett QPS-konto när de registrera på kursen. Får du problem att komma åt ditt QPS-konto eller vill kontrollera att din dator är kompatibel med QPS finns det möjlighet att få hjälp under själva inloggningsrutan (se bilden nedan). 

Problem vid inloggning

Om du inte kan logga in i QPS, kontrollera först att det inte är något fel på din internetuppkoppling och att du matat in rätt e-postadress och lösenord. Om du glömt ditt lösenord kan du klicka på Jag har glömt mitt lösenord. (I cannot access my account). Då får du upp ett fönster med instruktioner om hur du kan be om att få ett nytt lösenord skickat till din epostadress. 

Du får ett mail från Ortrac med en länk till en sida där du kan välja ett nytt lösenord. Om problemet kvarstår kontakta qps@med.lu.se.

Användarvillkor

Den allra första gången du loggar in ombeds du ge ditt medgivande till några användarvillkor som rör ditt konto och dina personuppgifter (Data privacy policy). Du behöver kryssa i båda dessa för att kunna använda QPS. 

Sedan kan du välja att uppdatera dina inställningar så att de matchar den tidszon du befinner dig i. Klicka på knappen Yes, update my settings.

Verifiera att din dator är kompatibel

Under inloggningsrutan finns även en ruta där du kan verifiera att din dator är kompatibel. 

Klicka på Gå till checklista (Go to checklist), läs informationen och följ anvisningarna där. Figuren nedan visar ett exempel på en dator som inte använder en kompatibel webbläsare och som har en för liten skärm.


Nästa figur visar ett exempel på en dator som är helt kompatibel med QPS; samtliga punkter på listan har en grön bock.

 

När datorn är kompatibel med QPS går det att klicka på Starta demo examination för att testa att genomföra en skriftlig exempeltentamen. Prova gärna detta om du inte vet hur examinationer fungerar i QPS och följ instruktionerna på skärmen.


När du väl loggat in en gång kommer QPS ihåg vilket program eller kurs du var inloggad i senast (eller det program du blivit inlagd på senast) och loggar in dig på den. 

Hitta rätt program, kurs och kurstillfälle

Om din inloggning som lärare bara är kopplad till ett program och en kurs är det lätt att logga in rätt. Om du däremot undervisar på mer än ett program och/eller är registrerad på flera kurstillfällen som student gör du så här för att förflytta dig mellan programmen eller kurserna. Klicka på användarikonen (symbolen längst upp till höger som liknar en liten byst eller en liten gubbe) och välja Select program

Då får du upp ett fönster som visar vilka program och kurstillfällen du har tillgång till. 

Lärar- och studentvy

För att logga in som lärare markera det program du vill logga in på och klicka sedan på Sign in (nertill i fönstret). När du väl är inloggad på programmet kan du välja vilken kurs du vill jobba med. Det kan vara bra att även kunna se studentvyn på din kurs, det vill säga hur studenterna kommer att se innehållet på din kurs. Vill du logga in i studentvyn måste du själv vara tillagd som student på din kurs. Kontakta qps@med.lu.se för hjälp med detta. Då får du även upp specifika kurstillfällen (t.ex. en viss termin på din kurs). Klicka på det kurstillfälle du vill se studentvyn för och klicka sedan på Sign in (nertill i fönstret). Resten av denna guide utgår ifrån att du är inloggad som lärare. När du loggat in som lärare får du upp ett fönster med en meny till vänster. Från början är menyvalet Mina tentamensaktiviteter (My exam activities) för markerat och dess innehåll visas i fönstret till höger om menyn. 

Navigera i QPS (generellt)

QPS visar med hjälp av rubriken var i hierarkin (på vilken sida) i systemet du befinner dig. Exemplet nedan visar att du just nu befinner dig i kursen Fonetik (LOGA22), i kurstillfället VT21 (L41) och i den skriftliga examination som heter Fonetiktentamen test vt21

Problem med gå tillbaka till föregående sida (med webbläsarens bakåt-knapp)

Ibland fungerar inte bakåt-knappen i din webbläsare för att gå tillbaka till en föregående sida. Prova då att ladda om sidan. Oftast finns ocksåen bakåt-knapp som du kan använda. Du kan ibland även klicka på  den del i rubriken du vill gå till (t.ex. VT21 (L41) i figuren nedan), klicka på någon knapp eller flik som leder dit du vill gå (knapparna i exempelfiguren ovan (som ju visar en tentamen) finns bland annat nertill på sidan; Skriv fråga (Write question), Bläddra (Browse), Auto-select och flikarna finns upptill precis under rubriken; Info, Task & Roles, Questions, Students) eller välja ett alternativ i menyn till vänster.


Vänstermenyn i QPS

Längst upp till vänster på sidan (bredvid Orzone-logotypen) finns en liten ruta med tre streck. Genom att klicka på den kan du visa eller dölja texten i vänstermenyn. Ikonerna finns dock alltid kvar.


Här nedan finns kort information om de olika menyvalen i vänstermenyn. Om du vill lära dig mer om något menyval eller andra funktioner i QPS, som till exempel hur du lägger till och redigerar kursinnehåll (Content) eller hur du skapar och administrerar en tentamen (Exam) finns det guider för detta också. Se Kursinnehåll (Content) i QPS och Tentamen (Exam) i QPS

Mina tentamensaktiviteter (My exam activities)

Här visas de tentamensuppdrag som du har blivit tilldelad. För mer information om Mina examensaktiviteter (My exam activities), se guiden Tentamen (Exam) i QPS

Mina kurser (Events)

Om du klickar på Mina kurser i vänstermenyn visas en sida med de olika kurserna inom programmet som du har tillgång till. För mer information om Mina kurser (Events), se guiden Mina kurser (Events) i QPS

Kartläggning (Blueprinting)

Med hjälp av menyvalet Kartläggning (Blueprinting) i vänstermenyn i QPS går det att få en överblick över utbildningens (programmets) kurser och kursmål och även ta fram olika rapporter. Klicka på pilen till höger om Blueprinting i vänstermenyn får att få upp en lista på olika undermenyer. Välj sedan det menyval du vill titta närmare på.

Dashboard

När du klickar på menyvalen Dashboard får du överst på sidan en överblick över de olika kurserna inom ett program (Program overview) och även se hur kursmålen fördelar sig inom varje kurs (outcomes per course).

Därunder finns en fördelning av olika mål inom de olika kurserna (Outcomes chronological distribution) och även programmets lärandemål fördelat på kurserna vilka kurser (Courses per outcome). I den röda menyn kan du välja vilken typ av mål eller tagg du vill titta närmare på. Det kan till exempel vara programmål (Program outcomes) – vilket är det förvalda – men även till exempel examinationsformer eller värdegrunder. 


Reports

Under Reports kan du ta fram olika rapporter och även exportera dessa till ett exceldokument. När du först klickar på Reports visas en programöversikt (Program overview) där du kan se de olika kurserna du kan ta fram rapporter för. 

Längre ner på sidan (vill du inte skrolla ner kan du även klicka på namnet Program overview så fälls listan med kurser ihop) går det även att ta fram rapporter för hur de olika kurserna inom programmet kopplas till programmål (Curriculum mapping reports).

Klicka på Course outcomes om du vill se både kursmålen och de kopplade programmålen mm för en viss kurs. Välj kurs och det du vill koppla kursmålen till i de röda menyerna. 

Formulär (Forms)

Under menyvalet Forms kan du se alla formulär som är tillgängliga för din kurs. Om du har en roll i QPS som ger dig ytterligare behörighet (till exempel examinator) kan du här även skapa nya formulär. Formulär används för att till exempel bedöma eller ge återkoppling på studenters prestationer (till exempel vid kliniska placeringar, färdighetsträning, aktivt deltagande i PBL eller närvaro vid ett visst moment).

Frågebank (Question bank)

I frågebanken hittar du de frågor du själv skapat. Om du har en roll i QPS som ger dig behörighet till det kan du även se samtliga frågor som skapats till en hel kurs eller ett helt program. Frågebanken kan användas till bläddra bland frågorna, leta efter en viss fråga och även till att granska frågor.

Mina frågor (My questions)

Under menyvalet Mina frågor (My questions) hittar du de frågor du själv skapat. I fliken Utkast (Drafts) (uppe till vänster på sidan) finns de frågor du skapat som utkast, men ännu inte publicerat. I denna flik finns även en genväg till att skapa nya frågor med knapparna Skapa fråga (Write question) eller Excel-import (Excel import) längst ner på sidan. Hur du skriver frågor kan du lära dig mer om i guiden som handlar just om hur man skriver frågor i QPS.


Under fliken Publicerade (Published) hittar du alla frågor du publicerat till exempel för en tentamen.


Nedtill på sidan kan du visa hur många frågor du vill visa på din skärm (välj mellan 10, 25, 50 eller 100) och även bläddra bland frågorna genom att klicka på Föregående, Nästa, eller en viss sida.

Än så länge går det inte att få upp samtliga frågor på en gång, utan du kan bara se maximalt 100 frågor åt gången. 

Till höger på sidan finns ett antal knappar kopplade till olika funktioner. 

För att se en sammanfattning av hur dina frågor fördelar sig efter olika kriterier, såsom frågetyp (bland annat fritextfrågor, SBA (single best answer), True-False och extended matching) eller kursmålen, klicka på Se sammanfattning (View summary). I menyerna för x-och y-axlarna kan du välja vilken typ av fördelning du vill summera.

Om du till exempel vill se hur många frågor av varje typ du har, välj Frågetyp (Question type) för både x- och y-axeln.

Vill du istället se hur frågetyperna varierar mellan olika kursmål, välj Frågetyp (Question type) på x-axeln och Kursmål (Outcomes) på y-axeln.

Om du vet vilket fråge-ID (Question ID) en viss fråga har kan du klicka på Gå till fråga (Go to question) och skriva in numret där för att komma till denna fråga.

Med hjälp av filtrering kan du ta fram det urval av frågor du letar efter. Lägg till filter som till exempel kursmål, författare (frågeskrivare), taggar, tidsperiod när frågorna skapades. Med hjälp av exkluderingsfiltret kan du välja bort vissa frågor, till exempel de frågor som redan använts vid prov under senaste året.  Du kan filtrera (både inkluderande och exkluderande genom att välja olika kriterier i Lägg till filter (Add filter)-menyerna till höger på sidan. Till exempel kan du söka på text genom att välja Text innehåller (Text contains) och sedan skriva in den text du letar efter i fältet som dyker upp. Du kan till exempel även söka på det datum när frågan skapades (Date created).

Bläddra (Browse)

Är du examinator kan du bläddra bland samtliga frågor för de kurser du har tillgång till och även här se en sammanfattning, gå till en viss fråga och använda filter för att hitta frågor som uppfyller vissa kriterier (se rubriken Mina frågor (My questions) för en beskrivning av dessa funktioner).

Review

Under Granska (Review) kan du se och bläddra bland frågor som är nya, redigerade, flaggade och godkända genom att välja någon av flikarna upptill: New, Edited, Flagged eller Approved.


Mitt konto

Längst ner i vänstermenyn står ditt namn. Här kan du redigera ditt användarkonto på olika vis.

Profil

Under profil kan du se en bild på dig själv (om du laddat upp en sådan, se rubriken Inställningar för hur du gör det) och andra QPS-användare (lärare, studenter) kan ta fram din profil för att skicka ett meddelande (Du kan faktiskt skicka ett meddelande till dig själv här om du vill.).

Inställningar (Settings)

I inställningarna kan du lägga till eller ändra information om dig själv och anpassa ditt konto på olika sätt.


Credentials

Under Credentials kan du ändra din epostadress och ändra ditt lösenord för inloggning i QPS. I den blå rutan till höger finns mer information om detta. Det går däremot inte att lägga till en extern extern inloggning (den är blockerad för LU-anställda).

Personlig information (Personal information)

Här kan du (om du vill, det är frivilligt) lägga till information om dig själv, såsom genus, födelsedag, telefonnummer och adress. I den blå rutan till höger finns mer information om detta. Glöm inte att klicka på Spara ändringar (Save changes) när du ändrat något här, annars sparas det inte.

Foto (Photo)

Här kan du ladda upp, ersätta eller radera ett foto på dig själv. I den blå rutan till höger finns mer information om detta. 

Regionala inställningar (Regional settings)

Under detta menyval kan du ändra språk och tidszon. I den blå rutan till höger finns mer information om detta. Glöm inte att klicka på Spara ändringar (Save changes) när du ändrat något här.

E-post-aviseringar (E-mail notifications)

Här kan du ställa in hur ofta du vill ta emot notiser eller aviseringar från QPS. Du kan ställa in detta både för meddelanden i QPS (New message in Ortrac) och för när status på en inlämnad uppgift uppdateras (An assignment is updated).

No email betyder att du bara ser dina meddelanden när du loggar in i QPS.

Immediate email betyder att du får en notis till din vanliga epostadress varje gång när du får nya meddelande i QPS.

Daily summary betyder att du får en notis till din vanliga epostadress en gång om dagen.

Weekly summary betyder att du får en notis till din vanliga epostadress en gång i veckan.

I den blå rutan till höger finns mer information om detta. Glöm inte att klicka på Spara ändringar (Save changes) när du ändrat något här.


Tidigare tentamina (Past exams)

Under detta menyval kan du hitta de tentamina du genomfört som provdeltagare. Examinator väljer vilka rapporter som är tillgängliga för respektive prov.

Applikationer (Applications)

Detta gäller ej för (och används inte av) Lunds universitet.

Betalningshistorik (Payment history)

Detta gäller ej för (och används inte av) Lunds universitet.