The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please contact the person responsible for your course if the course/instance or menus referenced below are not visible, or error messages appear.


Ett formulär består av flera delar. Denna artikel förklarar översiktligt vad de är. I slutet på artikeln finns svar på lite vanligt förekommande frågor. 


Vill du läsa om hur du skapar ett formulär i detalj. Se här Create a form (including evaluation questions and rating scales)


När du skapar ett nytt formulär blir flera alternativ tillgängliga. Gå till Forms->Browse och klicka på "Create New Form" för att skapa ett nytt formulär.

Ge formuläret ett namn (i Name fält på höger sida), t.ex. "Test formulär". Ett formulär kan innehålla flera saker som t.ex. fält, sektioner, frågor mm. Dessa alternativ syns när man klickar på "Add field"

De fälten som oftast används är "Evaluation question", "Rich Text info" och "Separator". Vi återkommer till dessa, men först en förklaring till de andra fälten.


Textfield: Inhämtning av ostrukturerad textinformation. 

Dropdown: Presenterar en valbar lista av alternativ. 

File upload. Laddar upp en fil eller foto.

Nackdelen med dessa tre sätt att inhämta information är att den är ostrukturerad, dvs inte klassificerad med taggar. Säg att att du t.ex. vill ha ett textfält som inhämtar feedback om studentens förmåga till att ha ett patientsamtal. Du kan förvisso skapa ett textfält som heter t.ex. "Feedback ang patient kommunikation". Men systemet kommer bara se det som text. Systemet vet inte om att detta fält hänger ihop med kursmål, ämnen, EPA eller andra klassificeringar. 

Ett bättre alternativ är att göra en Evalution question och märka upp den med vilka kursmål, ämnen eller andra klassificeringar den hänger ihop med. Mer om det nedan. Men det finns självklart exempel när man endast vill snabbt skapa ett enkelt formulär som inte skall analyseras särskilt mycket och då kan dessa fält användas. Det normala är dock att man använder evalueringsfrågor. 


En kort förklaring till de övriga fälten som styr hur visuella element i formuläret

Separator: Ett sätt att dela av formuläret i sektioner. Användbart om formuläret består av logiska delar, t.ex. först en del med frågor som handlar om patientkommunikation, följt av några frågor om tekniska moment. En separator gör att dessa kan separeras visuellt vilket höjer läsbarheten.

Rich text info: Möjlighet att skjuta in text i formuläret. Detta kan typiskt vara insruktioner till student eller handledare för att t.ex. vet hur man fyller i formuläret, vad som skall bedömas etc. På detta sätt behövs inga sidodokument utan all information finns i formuläret. (Utöver dessa fält kan man även ha ledtrådar i rating scale som syns först när musen hamnar över ett valbart alternativ)


Det mest centrala i formulärfunktionen är "Evaluation Questions". Det är de frågor som stoppas in i formuläret som innehåller de data som man vill ha bedömt. Den vanligaste typen av frågor är de som innehåller en flergradig bedömningsskala (rating scale) där användaren kan klicka t.ex. på en femgradig skala från dålig till bra (skalsteg skall ALLTID gå från lågt till högt, från vänster till höger) med flera steg emellan. Men det kan också vara en bedömningsfråga som inhämtar feedback (text input). När du väljer att lägga till en "Evaluation Question" blir du ombedd att leta bland existerande frågor. 


Vad består en fråga av (Evaluation Question)?


En fråga består i huvudsak av en fråga som beskriver
- text som beskriver den information som efterfrågas (själva frågan)

- vilken respons (typ) som önskas. 

- Klassificeringar (taggar) för frågan samt attribut som styr hur den får användas


Vilken typ av responser finns?


Det finns i huvudsak två typer av responser som är de vanligaste.
"Comment only". En ren text återkoppling. Vanlig till exempel som feedback för en observation eller en notering till en observation

"Rating scale". En bedömningsskala man kan klicka på för att inhämta en respons. 


Vilken typ av bedömningsskalor finns?


Ordinal Begrepp i en viss ordning

Intervall Som en ordinal skala fast med lite mer möjligheter. Detta är den vanligaste skalan som används.


Vanliga frågor och begreppVad betyder draft resp listed (och hidden)?


När du börjar arbeta med att ta fram ett formulär är det ett draft. Det är viktigt att du gör klart allt i formuläret (frågor, texter, sektioner ) precis så som du vill att det skall fungera.

När formuläret sen tas i bruk genom att det görs tillgängligt (available) för olika kurser så blir det listed. Efter detta kan inte formuläret längre redigeras, men det går att ändra tex vilka kurser det är tillgängligt för eller vilka eftertaggar som skall synas (och lite mer). Att ett formulär är listed är det normala när ett formulär används.

Om du inte vill att studenter skall komma åt formulär i sin app så kan du göra det till hidden. Då syns det inte appen. Det kommer däremot synas för autentiserade lärare i web versionen.


Vill du ta bort ett formulär så får du arkivera det (delete).


Jag har svårt lägga till en evalueringsfråga till ett formulär. Vad gör jag fel?

För det första måste formuläret vara ett draft. Har du redan börjat samla in data med formuläret går det inte att redigera.

I formulärvyn. Välj Add field -> Evaluation Question.
Välj Browse

När du skall välja frågor är det viktigt att du dels markerar de frågor du vill lägga till (rött), dels att du klickar lägg till frågor (blått), se bild nedan


Hur skapar jag en fråga som inhämtar text feedback, tex från en handledare?


Du skapar en Evaluation question. Markerar att frågan är "Comment Only" (blått), se bild nedan. Det finns andra sätt också, men detta är det rekommenderade sättet eftersom det ger full möjlighet följa upp svaren, använda taggar mm. Plus att de flesta former av text feedback kan reducerar ner till ett fåtal frågor ("Studentens plan", "Feedback till student", Omdöme som PBL Ordförande" etc).Dessa frågor kan sedan användas i många olika formulär. För t.ex. ett läkarprogram kan troligtvis 90%+ av all feedback förenklas till mindre 10 olika textfrågor. Designa gärna dessa tidigt så att alla sen använder samma frågor i formulär så att det är enkelt att följa upp feedback över hela programmet och

Vad är skillnaden på draft och publicerade frågor?

När du trycker på My Quesions och skapar en fråga så lagras den först som din personliga fråga. Den är ett draft (utkast) som endast du kan se. För att kunna använda den mäste du publicera den (Publish). Välj Save och sen Publish. Not: Publish betyder inte att den blir publikt tillgänglig utan endast hamnar i Question Bank och säkert kan hanteras där. Du kan t.ex. använda frågan i formulär, men endast om du har tillgänglighet till Frågebanken. När du tittar i My Questions finns en flik som är draft och en flik som innehåller publicerade frågor. 


Mina frågor syns inte när jag försöker addera dem till formulär?

Din fråga är förmodligen ett draft och inte publicerad. Se ovan. Publicera frågan (Save -> Publish).