The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please contact the person responsible for your course if the course/instance or menus referenced below are not visible or if error messages appear.


Time estimate to perform this tutorial10-30 minutes
Scope

Dela upp tentamen i mindre delar för att försvåra fusk

Definitions
Program specificProgram specific instructions is provided by the respective programme director.
Who can see content created in this tutorial
GoalLära sig ett nytt beteende för att kunna leverera tentamen i en hemmiljö. Ställer andra krav på övervakning och på hur leveransen av examinationen är uppbyggd.


Denna guide täcker åtgärder som beslutats användas för att höja säkerhet vid tentamen i hemmiljö pga Covid-19. 


TABLE OF CONTENTS


Riktlinjer

För att höja säkerheten när tentamen genomförs i hemmet så används primärt följande medel:

  1. Provet delas upp i mindre/kortare delar. Detta försvårar fusk genom att ge kortare tid för respektive provdel. 
  2. Video via Zoom används för att övervaka/kommunicera mellan student och tentavakt (täcks inte av denna tutorial)

Fakulteten har tagit fram verktyg för att efter tentamen kunna göra fördjupad analys över beteende av kohort och enskilda studenter (täcks inte av denna tutorial). 


Hur skapas flera provdelar

Istället för att endast  skapa en tentamen (t.ex. Ordinare prov) så skapas istället flera tentamina.

Om exempelvis det ordinare provet hade 100 frågor med en tentamenstid på 2 timmar  så delas tentamen t.ex. upp i 4 delar (25 frågor vardera med 30 min provtid per del).

  • Skapa tentamen enligt instruktioner i guiden. Namnge dem till exempel ”Ordinare – del 1”, ”Ordinarie – del 2” osv
  • Sätt tider för tentamen så att de börjar t.ex. 9:00, 9:40, 10:20, 11:00 med 30 min provtid per tentamen och 10 minuters paus mellan delarna. Studenter med pedagogiskt stöd hanteras med separat tidsschema. 
Vid hemtentamen är det jätte viktigt att det finns ett start lösenord på alla delarna!

Zoom för videoövervakning

Tentavakt använder Zoom för övervakning där varje student placeras i ett separat break out room.

Detta beskrivs i separat guide.


Post-processing

Efter att tentamen är uppsatt så genomförs den på ordinarie sätt, men som flera delar. 

Speciella verktyg finns framtagna för fakulteten som kan hjälpa till att t.ex. räkna ut Cohen för att sätta godkäntgräns. 

Instruktioner för detta görs kommer inom kort!


Vid misstanke om fusk finns också speciella analysverktyg för att kunna i detalj följa vad studenter gjort sekund för sekund under tentamen. Dessa verktyg kan också användas för att studera tidsåtgång mm för att se om lämplig mängd tid avsatts för respektive provdel, vilka frågor som studenterna ofta ändrat svaren på mm. Kontakta qps@med.lu.se för hjälp med denna typ av analyser.


Denna guide täcker åtgärder som beslutats användas för att höja säkerhet vid tentamen i hemmiljö pga Covid-19.