Examiner

Create an examination (SBA questions)
The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please conta...
Mon, 8 Jun, 2020 at 2:31 PM
Post processing an exam (SBA questions)
The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please cont...
Mon, 8 Jun, 2020 at 2:31 PM
Rättsäker tentamen
The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please co...
Tue, 9 Jun, 2020 at 12:30 PM
Create an examination (Essay questions)
The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please conta...
Mon, 8 Jun, 2020 at 2:31 PM
Deliver an exam (Examiner)
The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please conta...
Mon, 8 Jun, 2020 at 2:31 PM
Post processing an exam (essay questions)
The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please con...
Mon, 8 Jun, 2020 at 2:31 PM
Create a form (including evaluation questions and rating scales)
The QPS software requires that courses/instances (kurs/kurstillfälle) are correctly set-up and that appropriate privileges are assigned to you. Please co...
Mon, 21 Jun, 2021 at 3:32 PM
Checklista för digitalt prov
Detaljerad information om hur man skapar ett exam i QPS finner ni i manualen genom att klicka här.  Här kommer guide med ett par "Kom ihåg" punkt...
Thu, 6 May, 2021 at 2:28 PM