Detaljerad information om hur man skapar ett exam i QPS finner ni i manualen genom att klicka här. 

Här kommer guide med ett par "Kom ihåg" punkter när man skapar ett nytt provtillfälle. 


Inför digitalt prov (Planning phase)

Skapa ett nytt provtillfälle i kurs (Create exam)

Tänk på att man kan lägga till en informtions ruta där man kan ge information till studenterna. Används bl.a. för provtider om man har flera provdelar. Fördela roller (Task and roles) Glöm ej att lägga in er under invigilation, det gäller för alla personer som ska kunna övervaka studenterna under provets gång. Bra att även lägga till administratörerna där. Evaluator rollen ska också fördelas vid fritextfrågor. Vid rättning av fritextfrågor i QPS finns det två roller: huvudbedömare och bedömare. Det är bara huvudbedömaren som kan klarmarkera och avsluta hela rättningsprocessen. Huvudbedömare markeras markeras med en stjärna till höger om namnet . Vill du ändra huvudbedömare, klicka på den personens namn och sedan på Continue i det fönster som dyker upp. Om du har flera sektioner i din tentamen, välj make chief evaluator. Skapa/importera frågor (Questions) Glöm ej att sätta rätt poäng för frågorna. Detta gör ni under Marking and feedback. Taggning av frågorna är viktigt för att man vid senare tillfälle kan inkluder eller exkludera frågorna. Taggning gör man under Question banking. Inställningar (Info) Publicera provet (Publish exam) Under provets gång Invigilation Efter genomförandet av provet (Post processing phase) Rättning Fritextfrågor Flervals frågor Analys (Analytics) Sätt gräns för godkänt Visa/skicka ut resultat Rapporter